One Moon Planet logo
πŸŒ—
(πŸ“ƒ)


(❌)(βœ…)
(πŸ”€)
(βœ…πŸ”€βŒ)
(πŸ“)
(πŸ”€)
πŸ“Œ
✍️ ArchYeen; ArityWolf, SImulWolf; KintyWolfThe Field Testers
πŸ“… 2023-07-25 01:41:30 -0700
πŸ“° Current Use: Scratch Pad

 

 


(πŸͺŸ)


🏷️
[mathematics]  [art]  [drawing]  [furry]  [programming]  [computer science]  [software engineering]  [magick]  [spirituality]  [PRIORITY LIST]  [ruby]  [rust]  [webassembly]  [wasm]  [wasmtime]  [partitioned array]  [port]  [books]  [priority]  [list]  [long-term]  [LineDB]  [Selenite]  [Selenite/rust]  [Selenite/ruby]  [line_db.rb]  [blog]  [updates]  [field testing]  [news]  [sun]  [news rip]  [website rip]  [dump] 


Priority List

πŸ”—(0)
πŸ“… 2023-06-20 01:04:25 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-20 00:45:01 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[mathematics] [art] [drawing] [furry] [programming] [computer science] [software engineering] [magick] [spirituality] [drawing] [PRIORITY LIST] 
(πŸͺŸ)


Ruby + Rust Webassembly

πŸ”—(1)
πŸ“… 2023-06-20 17:30:58 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-20 17:34:29 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[ruby] [rust] [webassembly] [wasm] [wasmtime] 
(πŸͺŸ)


To-do list

πŸ”—(2)
πŸ“… 2023-06-22 21:17:07 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-22 21:21:09 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[rust] [webassembly] [ruby] [partitioned array] [port] 
(πŸͺŸ)


Rust webassembly and the rust book

πŸ”—(3)
πŸ“… 2023-06-23 00:34:19 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-23 00:36:15 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[webassembly] [rust] [books] 
(πŸͺŸ)


Daily priority list

πŸ”—(4)
πŸ“… 2023-06-23 02:14:20 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-23 02:17:26 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[priority] [list] [rust] [ruby] [art] [furry] 
(πŸͺŸ)


Battle plan for Rust and Ruby

πŸ”—(5)
πŸ“… 2023-06-26 05:03:34 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-23 08:36:32 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[rust] [ruby] [long-term] [LineDB] [Selenite] [Selenite/rust] [Selenite/ruby] 
(πŸͺŸ)


Selenite/ruby & Selenite/rust evaluation by bard.gooogle.com

πŸ”—(6)
πŸ“… 2023-06-23 10:44:29 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-23 11:13:15 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[Selenite] [Selenite/ruby] [Selenite/rust] [partitioned array] [line_db.rb] 
(πŸͺŸ)


Blog update plans

πŸ”—(7)
πŸ“… 2023-06-25 11:04:44 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-25 11:10:21 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[blog] [updates] [field testing] [Selenite] [Selenite/ruby] 
(πŸͺŸ)


Interesting news article

πŸ”—(8)
πŸ“… 2023-06-27 01:19:37 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-27 01:20:48 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[news] [sun] [news rip] [website rip] 
(πŸͺŸ)


Interesting news article

πŸ”—(9)
πŸ“… 2023-06-27 01:19:37 -0700
β²οΈπŸ” 2023-06-27 01:23:05 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[news] [sun] [news rip] [website rip] 
(πŸͺŸ)


Pin dump from a different era

πŸ”—(10)
πŸ“… 2023-07-25 01:41:47 -0700
β²οΈπŸ” 2023-07-25 01:42:07 -0700
✍️ the-field-testers
🏷️[dump] [blog] 
(πŸͺŸ)Rendering Time: 0.00384 seconds [3.83973 milliseconds]

11:45:20 up 50 days, 22:22, 0 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00

Server Time: 2023-12-05 03:45:20 -0800

DogBlog System [v4.4.5-production-linux-puma-line-db-ruby-3.3.0] - ♾️8649

©️2022 - 2023 Midscore I/Oℒ️ - All Rights Reserved
[βž–πŸ”’]

DigitalOcean Referral Badge